Mimpi membeli emas melambangkan hasrat terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan kekayaan, keserakahan, dan status sosial. Emas sejatinya sejak lama […]